Видео - 28 май 2014 - Ники

Видео към лекцията "Защитно програмиране и изключения" от курса Качествен програмен код - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PBzysZGd4ns