Въведение в курса

Видео към лекцията "1. Въведение" от курса 3ds Max - анимация, симулация и ефекти.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/qzFknRBdwAQ