Видео - 23 април 2013 - Ники

Видео към лекцията "Компонентно тестване (Unit Testing)" от курса Качествен програмен код - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Sw65YRlbYj8