Видео - 30 април 2013 - Ники

Видео към лекцията "Рефакториране на кода" от курса Качествен програмен код - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Z-uV41KrmFA