Видео - 10 юни 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Рефакториране на кода" от курса Качествен програмен код - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Xg4gJlOA1Qk