Видео - 25 юни 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Functions and Function Expressions" от курса JavaScript ООП.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=b2nglogXoG8