Видеа от 2013

Видео към лекцията "Шаблони за дизайн (design patterns)" от курса Качествен програмен код - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=lSthxufSvc8&list=PLf5IBVXYNTwKsYvrf6a0_OMd7ZkBvVCih