Видео - 25 юни 2014 - Ивайло (Част 1)

Видео към лекцията "Шаблони за дизайн (design patterns)" от курса Качествен програмен код - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OhcHG3NINsw