Видео - 26 юни 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Представяне на курса "JavaScript OOP 2014"" от курса JavaScript ООП.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=T-uLHSDVEU0