Видео - 26 юни 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Класическо ООП в JavaScript" от курса JavaScript ООП.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=x-qFHy_u8tE