Видео - 26 юни 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Наследяване с класическо ООП" от курса JavaScript ООП.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3ze7YatIdsw