Видео - 27 юни 2014 г. - Дончо

Видео към лекцията "Наследяване с класическо ООП" от курса JavaScript ООП.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1xi1z3zJHbY