Видео - 27 юни 2014 г. - Дончо

Видео към лекцията "Класическо ООП в JavaScript" от курса JavaScript ООП.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rzvKrKxpVEk