Въведение в шаблоните за дизайн - 27 юни 2014 - Ники

Видео към лекцията "Шаблони за дизайн (design patterns)" от курса Качествен програмен код - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RD4vrTS-wq4