Video - June 30 2014 - Ivaylo Kenov (in English)

Видео към лекцията "(Extra) Въведение в TypeScript" от курса JavaScript ООП.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bpYmUiI4cVY