Видео - 2 юли 2014 - Ники

Видео към лекцията "Модули в JavaScript" от курса JavaScript ООП.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vrCuF1uDI_A