Видео - 3 юли 2014 - Дончо

Видео към лекцията "Създаване и използване на изключения" от курса JavaScript ООП.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nQgF15CD8rY