Видео - Първи вариант - 3 юли 2014 - Дончо

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса JavaScript ООП.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ynhQ8FW1REE