Видео - 30 март 2014 - Дончо

Видео към лекцията "AMD и RequireJS" от курса JavaScript ООП.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qQoa3xJOpY0