Видео - Втори вариант - 4 юли 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса JavaScript ООП.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yzPFWlfU1Kg