Видео с примерно оценяване на изпит - 8 юли 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Практически изпит" от курса JavaScript ООП.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=X358AJSF9Yo