Видео - 11 юли 2014 - Ники

Видео към лекцията "SOLID и други принципи" от курса Качествен програмен код - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=d1XV1CrgI4k