Видео

Видео към лекцията "CSS правила за презентация" от курса CSS стилизиране - февруари 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=6wvEgTs0eZc