Видео - 18 юли 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Основи на софтуерното инженерство" от курса Качествен програмен код - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=xFQxpihThb0