Видео - 1 август 2014 - Ники

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса Качествен програмен код - април 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=aI3dw-1xRW8