Видео (Част 2) - 2 август 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Twitter Bootstrap" от курса Адаптивен дизайн и Twitter Bootstrap.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=U8aZKz0vCXs