Симулация - част 1

Видео към лекцията "4. Симулация" от курса 3ds Max - анимация, симулация и ефекти.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/--f5nmc-zrg