Решение на задача Maximum Path - 31 май 2013 - Ивайло Кенов

Видео към лекцията "Дървета и обхождане (DFS и BFS)" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=wqzOvjeRBNc