Решение на задача "Компания" - 31 май 2013 - Пенка Борукова

Видео към лекцията "Дървета и обхождане (DFS и BFS)" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=WnnW4PXfx4c