Видео - 5 юни 2013 - Ники

Видео към лекцията "Речници, хеш-таблици и множества" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=S0hZBI74RNE