Решение на задача за изпит "Думи" - Ивайло Кенов

Видео към лекцията "Речници, хеш-таблици и множества" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=fBtNkZLYy_4