Видео - 7 юни 2013 - Ники

Видео към лекцията "Ефективност на структурите от данни" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=LMvDi02zhbc