Симулация - част 3

Видео към лекцията "4. Симулация" от курса 3ds Max - анимация, симулация и ефекти.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/ZBr64EbgQLI