Видео - 11 юни 2013 - Ники

Видео към лекцията "Рекурсия" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=i88ylfuZv5s