Задача за изпит "Sudoku" - Ивайло Кенов

Видео към лекцията "Рекурсия" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=BMzivXcHU8Q