Видео - 26 април 2012 - Ники

Видео към лекцията "Динамично оптимиране" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=AoewJHW9Oqc