Видео - 19 юни 2013 - Ивайло Кенов

Видео към лекцията "Графи и алгоритми върху графи" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Xr21-vMs_XM