Видео - други алгоритми - 19 юни 2013 - Пенка Борукова

Видео към лекцията "Други материали" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=2leF-wq3ANs