Видео - 20 юни 2013 - Ники

Видео към лекцията "Методология на решаването на задачи" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=boXMqG_RxBE