Задача "Friends Of Pesho" - 23 юни 2013 - Ивайло Кенов

Видео към лекцията "Графи и алгоритми върху графи" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=5y8cYjADagk