Видео - 27 октомври 2012 - Ники

Видео към лекцията "Комбинаторни алгоритми" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=yzH05zmX7C4