Видео - 17 януари 2013 - Дончо

Видео към лекцията "CSS правила за позициониране и изглед" от курса CSS стилизиране - февруари 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=CrchOyd-c8A