Видео - 17 януари 2013 - Николай Димитров

Видео към лекцията "Комуникативни умения" от курса Умения за работа с хора.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=k1xF1ZWacjI&list=PLF4lVL1sPDSlP9apRSt3-ENyO9_QNm0fM&index=1