Видео записи от курса по Изкуствен интелект

Видео към лекцията "Ден 1. Въведение в интелигентните системи (intelligent systems)" от курса Декември 2012 - Изкуствен интелект.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=kQ2Qc9Sa_2E&list=PLF4lVL1sPDSmq0oG0bTGeys-wL2dYYE5g