Видео - 20 август 2014 - Ники

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RxDqd5yz02c