Видео - 20 август 2014 - Ники

Видео към лекцията "Структури от данни, алгоритми и сложност - преглед" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Qj0UHSagb3E