Видео - 22 август 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Дървета и обхождане (DFS и BFS)" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rN3atvMA-S0