Видео - 22 август 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Линейни структури от данни" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=IEBA6VRSeQw