Видео - Имплементация на Хеш таблица на живо - 25 август - Дончо Минков

Видео към лекцията "Речници, хеш-таблици и множества" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PSr94g9gHUk