Видео - 27 август 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Други структури от данни" от курса Структури данни и алгоритми - август 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=w-byjrkgcI4